Miljötänkande Skriv ut E-postadress

Vårt miljöengagemang är att i möjligaste mån ersätta slit och släng till återanvändande, samt välja produkter som inte tär på naturresurer.

Några exempel:
- Längre resor gör vi med tåg istället för bil
- Skickar epost hellre än utdelad post.
- Återanvändning av emballage och kartong.
- Vi använder EL som inte genererar koldioxidutsläpp.

 

 

Producentansvar
Som importerande företag av elekronik och batterier har vi ett ansvar att omhänderta produkten när den är förbrukad så kallat producentansvar. Vi är därför medlemmar i El-kretsen för attt försäkra oss om ett rikstäckade insamlingsystem. Mer information finns på El-kretsens hemsida www.el-kretsen.se 

 

 

 


 

Senast uppdaterad 2010-09-08 01:16