Home Kund-referenser
Vad våra kunder säger
Våra handdatorer går inte att köpa längre och vi behöver fler! Skriv ut E-postadress

Derome Byggvaror AB behöver fler handdatorer till en ny filial och modellen finns inte att köpa längre. Vi lyckas att få tag på några begagnande åt dem, men efter ett tag ringer Göran Jarhult på Derome igen och säger att han behöver ännu fler. 
Vi tar fram specifikationer för hur dataformatet ser ut hos nuvarande handdatorn Telxon PTC-910 med Handyflex. Vi gör ett nytt program med applikationsgenerator till en av våra minsta handatorer, CipherLab CPT-8000 tillsammans med ett kommunikationsprogram för PC och får en handdatorlösning som fungerar parallellt med nuvarande handdatorer. Vi har framtidssäkrat systemet och de nya fungerar smidigt och fasar ut den gamla på ett enkelt sätt.

Med den nya handdatorn finns möjlighet att lägga in artikelregister.
Nu kan man ha artikelkontroll på det man registrerar.
Vid nästkommande inventering imponeras ekonomiavdelningen över att inventeringen stämmer för alla artiklar utom 10 tack vare artikelkontrollen, vilket är ett fantastiskt resultat vid 3500 antal artiklar!
Några år senare ska affärssystemet bytas till Trygg 2000 och historien upprepas.
Endast programmet i handdatorn behöver bytas och denna gång finns ett enkelt installationsprogram till hjälp och ändringen är snabbt utförd. Artikelkontroll läggs till förstås. - Return Of Investment har varit hög och underlättat vår expansion avslutar Göran Jarhult.

Derome har från april 2010 nio filialer och bygghandeln omsätter c:a 500 mkr.


 

Senast uppdaterad 2010-03-22 00:11
 
Beijer bytte smidigt ut sina gamla handdatorer Skriv ut E-postadress

Beijer Byggmaterial ABBeijer Byggmaterial har sedan länge använt Telxon PTC-600 som handdatorlösning för beställning, inventering mm. En del börjar bli slitna och har varit i bruk minst 10 år och still going strong.  Ett behov av förnyelse fanns dock och 2006 börjadeBeijer Bygg i Karlstad vi titta på en ersättare.
Valet föll på CipherLab CPT-8300L med laserläsare och Lionbatterier som storleksmässigt var lik den gamla. Program togs fram med applikationsgenerator som skapade identiskt lika datafiler jämfört med tidigare system. Kommunikationsprogrammet modifierades så att det automatiskt kunde dra igång filöverföring från lokal PC till Beijers server. Installation på CD och Manual togs fram. Detta gör att butikerna själva kan installera de nya handdatorerna enkelt.

- Vi fick mycket för pengarna, och det var smidigt att byta, säger Urban Jansson  IT stöd i Karlstad som har hand om alla 63st butiker i Sverige. Så här långt så var CipherLab en ersättning för de gamla handdatorerna, men sedan la vi till funktion för artikelkontroll med register för lagerförda artiklar i handdatorn. Det förenklade vid inventering och gjorde den snabbare och mycket säkrare.
– Vi fick nästan samma funktion som radiobaserat till ingen extra kostnad alls. Det har varit stabilt från start, lätt att fasa in och enkelt att få förbättringar av systemet successivt då behov uppstått säger Urban då han blickar tillbaka på de tre år systemet varit igång.

Beijer Bygg material AB har 63 byggvaruhus över hela landet och omsätter c:a 4 miljarder kr.


 

Senast uppdaterad 2010-03-22 00:07
 
Några av våra kunder Skriv ut E-postadress

Här följer några av de kunder vi. Några har en "success story" skriven om hur de blivit kund och hur de blivit hjälpta.
 

Beijer Byggmaterial AB Bygma Gruppen Derome Trä och Byggvaror AB
Gant Sweden Hyresgästföreiningen /
Fritidsgården Rönningen Fritid
Hälsokostcentralen AB
J.Lindeberg AB Metrima  AB Menigo Fooodservice AB
Refine Labels AB Rydell Kött AB Safilo Nordic AB
EVRY Retail Solutions Triolab AB Twilfit AB
Watski AB med flera  

 

Senast uppdaterad 2015-09-30 15:56